Sunday, January 13, 2013ਗ਼ਜ਼ਲ ਅਮਰੀਕ  ਗ਼ਾਫ਼ਿਲ
ਦਾਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਏ ਫੰਦਾ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਏ
ਹਾਕਮ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਉਂ ਵਰਗਲਾ ਰਿਹਾ ਏ।

ਹਾਕਮ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਿਤ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਉੜਾ ਰਿਹਾ ਏ।
ਮਜ਼ਮੇ ਚਿ ਜਿਉਂ ਮਦਾਰੀ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਏ।

ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਇਕ ਰਸੋਈਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਏ।
ਚਟਖਾਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਏ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਏ।

ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਜਾਂ
ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਕੁਝ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਏ।

ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਭੰਵਰ ਦਾ
ਓਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ, ਬਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ ਏ।


ਇਹ ਹੈ ਗ਼ਲਤ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦੈ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਸ ਬੇਵਫ਼ਾ ਰਿਹਾ ਏ।No comments: