Monday, September 12, 2011

ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਜ ....

ਨਜ਼ਮ
ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ

ਤੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ

ਤੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਟਾਲ਼

ਕਿ “ਪਤਾ ਨਹੀਂ...”...

ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਸੀ

“ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ..”

ਤੂੰ ਫਿਰ ਓਸੇ ਭੋਲ਼ੇਪਨ ਵਿੱਚ

ਆਖਦੀ ਸੀ “ਪਤਾ ਨਹੀਂ”

ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਪਤਾ ਮਿਲੇਗਾ..

ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ


ਅੱਜ ਜਦ

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੋ ਗਏ ..

ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਗਏ

ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ

ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਏਂ

“ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ....”

No comments: